Podczas posadawiania, jak i eksploatowania budynków dojść może do różnego rodzaju uszkodzeń czy pęknięć konstrukcji. Roboty geotechniczne pozwalają nie tylko na wyeliminowanie ryzyka ich pojawienia się, ale i naprawę powstałych szkód. Jednymi z częściej stosowanych w tym celu rozwiązań są technologie iniekcyjne. Czym są i jakie ich rodzaje można wykonać?

Czym są roboty geotechniczne iniekcyjne w budownictwie?

Iniekcja wykorzystana może być do wzmocnienia lub uszczelnienia konkretnego obiektu oraz gruntu. Polega ona na wpompowaniu pod ciśnieniem określonej substancji, czyli tzw. iniektu we wcześniej wykonane otwory iniekcyjne o określonej wielkości. Początkowo jest on w stanie płynnym, z czasem tężeje. Musi spełniać ściśle określone w planie robót geotechnicznych wymagania. Kluczowy jest także dobór właściwej technologii iniekcyjnej oraz urządzenia. Dzięki temu określony element będzie prawidłowo wzmocniony i uszczelniony. Proces ten wbrew pozorom jest bardzo prosty i mało skomplikowany. Szerokie zastosowanie tego rodzaju robót geotechnicznych w budownictwie wynika m.in. z tego, że pozwala on na usunięcie problemu bez konieczności wyłączania naprawianych obiektów z użytku, rozbiórki elementów budynków czy prowadzenia trudnych prac ziemnych.

Jakie są rodzaje technologii iniekcyjnych?

Roboty geotechniczne to szereg zróżnicowanych technologii opisanych na keller.com.pl, wśród których wymieniono m.in. iniekcję kompensacyjną Soilfrac. Nazywana jest także szczelinową. Polega na wlewaniu w podłoże zaczynu cementowego, by wypełnić pęknięcia i podnieść warstwy podłoża lub konstrukcji. Wykorzystywana jest do wyrównywania budowli, które osiadły, jak i stabilizowania konstrukcji umiejscowionych nad drążonym tunelem. Innymi typem iniekcji w budownictwie jest rozpychająca (compaction grouting), do której wykorzystuje się pastę cementową. Jej wtłoczenie ma na celu: zagęszczenie gruntów niespoistych, zmniejszenie możliwości ich upłynnienia, a także osiadania oraz wzrost nośności. Metoda ta stosowana jest także w celu ustabilizowania lejów krasowych. Wśród robót geotechnicznych tego typu, wykonywanych przez firmę Keller, wyróżnić można także wypełnianie objętościowe stosowane w celu wybudowanie barier uszczelniających, jak i wypełnienia dużych przestrzeni np. starych szybów górniczych. W tym przypadku iniektem jest mieszanka cementu i popiołu, która dodatkowo może być wzmocniona bentonitem bądź piaskiem. Ponadto wykonać można także iniekcję uszczelniającą, do której wykorzystuje się roztwory wodne. Pozwala ona na wzmocnienie gruntów spoistych typu ekspensywnego, odwodnionego oraz zapadowego, a także poprawę nośności pod torami kolejowymi, budynkami i drogami. Może być także zastosowana do wypełnienia podtorowych kieszeni błota kolejowego. Nieco odmienny charakter mają roboty geotechniczne nazywane Jet grouting. Polegają one na wytwarzaniu wewnątrz gruntów kolumn oraz scementowanych sektorów. Zazwyczaj wykonuje się je w celu kontroli wód gruntowych oraz wykopów na niestabilnym podłożu, a także uszczelniania ich dna. Do pracy wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu.

Od czego uzależniona jest skuteczność iniekcyjnych robót geotechnicznych?

Dobór właściwej metody iniekcji, jak i pozostałych parametrów przeprowadzanych prac pozwala na wykonanie ich w sposób bezpieczny, efektywny oraz gwarantujący skuteczność i trwałość. Czynnikami, które brane są pod uwagę w procesie planowania robót geotechnicznych są m.in.:

  • fizyczne oraz strukturalne właściwości gruntów,
  • parametry technologiczne obiektów oraz powierzchni,
  • optymalna wartość ciśnienia podczas iniekcji,
  • typ przewodu iniekcyjnego
  • warunki geotechniczne ośrodka gruntowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here